FORMACIÓN DE VOLUNTARIADO

En Aliad Ultreia entendemos o propio voluntariado como unha experiencia pedagóxico-práctica de participación social, de aprendizaxe a través do diálogo e da acción. Isto implica incorporar a dimensión sensibilizadora, reflexiva e participativa en toda a labor de acompañamento que facemos coas persoas voluntarias. 

Ademais, todos os anos facemos formación específica, dirixida á comprensión sobre os nosos contextos de intervención, das estratexias de acción e participación social, e para o coidado das persoas voluntarias fronte a estas realidades.

Fórmate con nós!

O traballo con persoas en situación de vulnerabilidade social: claves psicolóxicas e xurídicas para un bo acompañamento (2019)

Autoexploración e autocoidado

Fortalecemento e resiliencia do voluntariado en contextos de exclusión social (2018)

Tirando do fío

Curso de participación social en prol da equidade de xénero (2017)

Da cabeza aos pés

Curso de inclusión e participación para a transformación (2016)