DOCUMENTOS DE VOLUNTARIADO DE ALIAD ULTREIA 

ESTRATEXIA DE VOLUNTARIADO DE ALIAD ULTREIA 2016-2020

01-01-2020

Esta estratexia pretende ser esta unha guía de ruta que nos permita fortalecernos como entidade de acción voluntaria. Para a súa elaboración partiuse dun proceso de análise e reflexión en torno á situación de partida (cal é o noso voluntariado? que papel xoga na entidade? como o estamos a acompañar?), que derivou nunha Liña basal sobre a que asentar o proceso de mellora.

GUÍA DE VOLUNTARIADO

28-05-2023

Consulta o documento de síntese do posicionamento e oferta de voluntariado de ALIAD Ultreia para o período 2016 - 2018

LIÑA BASAL VOLUNTARIADO

01-01-2020

En Aliad Ultreia iniciamos o 2016 analizando a nosa área de voluntariado, tomando como referencia a Estratexia de Voluntariado 2016-2018 da Xunta de Galicia e outros manuais elaborados por colectivos que traballan na promoción dun voluntariado transformador. Coñece este proceso de análise no que se sustenta a nosa nova proposta de voluntariado.

LEI GALEGA DE VOLUNTARIADO

01-01-2020

Coñece os teus dereitos e deberes como persoa voluntaria, así como os fins da acción voluntaria, a través da Lei Galega de voluntariado.

Please reload